Wat doen we?

Buiten Bolsteren is een initiatief van vzw De Bolster, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking regio Zuid Oost-Vlaanderen. We willen cliënten de kans bieden om meer deel te nemen aan activiteiten in de maatschappij. In functie van 'Perspectief 2020' staat inclusie voorop. Daarom werd 'Buiten Bolsteren' ontwikkeld, een platform waar zowel cliënten, buurtbewoners en begeleiders contact kunnen leggen. Buurtbewoners en begeleiders kunnen er met frisse ideeën komen zodat cliënten een duurzame relatie met de buitenwereld kunnen opbouwen. Het doel is dat de cliënten hun talenten verder kunnen ontplooien en doen wat ze graag willen doen. 

Als vrijwilliger of begeleider is het soms moeilijk de eerste stappen te zetten. Wat gaan we doen? Wat is geschikt voor de cliënten? Wat kan allemaal en wat niet? Wat voor cliënt krijg ik? Kan ikzelf iemand kiezen? Allemaal vragen die de drempel verhogen om tot het uiteindelijke doel te komen; plezier maken! De website probeert antwoorden te formuleren op alle vragen.

De website bestaat uit drie hoofddoelen:

  • Cliënten kunnen hun wensen in de kijker zetten en laten weten welke vrijwilligers ze zoeken

  • Vrijwilligers kunnen met ideeën komen of de lijst met wensen inkijken

  • Begeleiders kunnen de 'Kalender' of de 'Activiteiten-pagina' raadplegen en leuke uitstappen organiseren